Over ons

Nederlandse Onafhankelijke BouwToets b.v.

NOBT is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 2009, gespecialiseerd in het beoordelen van aanvragen omgevingsvergunningen op bouwkundige en constructieve aspecten.
Hierbij wordt getoetst aan de regelgeving voortvloeiend uit de Woningwet en het BouwBesluit 2012.

Het belang van de onafhankelijkheid van NOBT wordt erg groot geacht.
Dit om een onafhankelijk advies te verstrekken waarbij de veiligheid en de kwaliteit van het bouwwerk voor de gebruikers en de omgeving niet in twijfel getrokken hoeft te worden.

Om deze onafhankelijkheid te waarborgen bestaan onze werkzaamheden uit het controleren en toetsen van bouwkundige- en constructieve aspecten en vervullen wij geen ontwerpende rol.
Wij zijn werkzaam voor diverse overheidsinstanties.

Al onze adviseurs hebben een hogere bouwkundige of constructieve opleiding genoten en hebben minimaal 10 jaar ervaring in het vakgebied en ervaring met het werken bij de overheid.
Hierdoor kent men het belang van de publieksrechtelijke taak die de overheid bekleed.