Over ons

Nederlandse Onafhankelijke BouwToets b.v.

NOBT is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 2009, gespecialiseerd in het beoordelen van aanvragen omgevingsvergunningen op bouwkundige en constructieve aspecten.
Hierbij zal getoetst worden aan de regelgeving voorkomend uit de Woningwet en het BouwBesluit 2012.

Het belang van de onafhankelijkheid van NOBT wordt erg groot geacht.
Dit om aan u een advies te verstrekken waarbij u de veiligheid en de kwaliteit van het bouwwerk en van de gebruikers niet in twijfel hoeft te trekken.

Om deze onafhankelijkheid te waarborgen bestaan onze werkzaamheden uit het controleren en toetsen van bouwkundige- en constructieve aspecten en vervullen wij geen ontwerpende rol.
Wij zijn werkzaam voor diverse overheidsinstanties.

Al onze adviseurs hebben een hogere bouwkundige of constructieve opleiding genoten en hebben minimaal 10 jaar ervaring in het vakgebied, en hebben ervaring met het werken bij de overheid.
Hierdoor kent men het belang van de publieksrechtelijke taak die de overheid bekleed.